Wie heeft er een herroepingsrecht?

Uitsluitend de klant die als consument (niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf) een bestelling doet, kan gebruik maken van het herroepingsrecht zoals hier omschreven.

De bedenktermijn

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen daarvoor kosten bij je in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jou aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere producten met verschillende levertijden hebt besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen.

Melding

Om gebruik te kunnen maken van jouw herroepingsrecht dien je ons binnen de herroepingstermijn van 14 dagen een e-mail te sturen met daarin in ieder geval de volgende informatie:
dat je gebruik wil maken van jouw herroepingsrecht;
jouw volledige naam; en
het bestelnummer.
Je kunt de e-mail versturen naar info@dakgootpreventie.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van deze e-mail dien je de producten terug te sturen.

Kosten

Je draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 100,00 zullen bedragen.

Wijze van retournering

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.
De producten kun je retourneren naar het volgende adres:

Dakgootpreventie B.V.

Meikade 89
6744 TC Ederveen

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvang je jouw betaling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen nadat je hebt aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Als je de gehele bestelling retourneert, betalen wij tevens de leveringskosten voor de heenzending terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je betaald hebt, tenzij je een andere methode met ons afspreekt.

    Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    ×